Ako sa učit s vocabulary maps

Ak ste sa rozhodli posunúť vašu angličtinu s naším Vocabulary maps, tak vám najprv moc ďakujeme. Týmto vám chceme pomôcť, ako na maximum využiť všetky výhody slovníka, a ako sa s ním správne učiť.
Tom & Suzi

Vyberte si tému

Ve slovníku nájdete 70 tém s viac ako 2 300 slovíčkami. Ktorú tému si vyberiete prvú? Hlavne je potrebné nebáť sa a začať.

 

30 slovíčok v každej mape

Do každej mapy sme pre vás vložili priemerne 30 slovíčok, čo je odporúčaný počet, aby ste sa mohli krásne dohovoriť na danú tému aj ako začiatočník.

 

Čítajte mapu v smere hodinových ručičiek

Najlepší spôsob je čítať mapu v smere hodinových ručičiek, pretože sme slovíčka skladali týmto smerom ako jeden príbeh, čo vám pomôže si slovíčka lepšie zapamätať.

Čtěte mapu podle hodinových ručiček

Hľadajte nové slovíčka

  1. Označte si slovíčka, ktoré nepoznáte a chceli by ste sa ich naučiť.
  2. Následne si skúste tipnúť význam slovíčok vďaka obrázkom a súvislostiam.
  3. Ak vám to nebude úplne stačiť, tak si vyhľadajte preklad v našom PDF česko-anglickom slovníku, ktorý ste dostali na email.

Human body and Movements - Vocabulary maps

Poznámka: V našom glosári nájdete aj všetky tvary nepravidelných slovies.

 

Učte sa slovíčka vo dvojiciach

Náš mozog má oveľa radšej, keď sa učí veci po väčších častiach v súvislostiach. Skúste sa teda vždy učiť podstatné meno + sloveso.

Napr. ramená + pokrčiť. Ak chcete, tak si môžete predstaviť, že danú vec robíte.

Učte se ve dvojicích

Tvorte vety

Bez tvorby viet sa ťažko posuniete dopredu. Aké vety ale máte tvoriť na začiatok?

Tvorte to najjednoduchšie:
rozkaz, otázku a zápor:

  1. SHRUG YOUR SHOULDERS!
  2. CAN YOU SHRUG YOUR SHOULDERS?
  3. DON'T SHRUG YOUR SHOULDERS

Nepravidelné slovesá

Nepravidelné slovesá môžu robiť problém, ale opäť to jednoducho zvládneme. Keď v mape uvidíte tučne zvýraznené slovíčko, tak práve to je nepravidelné sloveso. Ihneď si skúste povedať jeho všetky tri tvary. Keď ich nebudete vedieť, tak si ich vyhľadajte v našom česko-anglickom slovníku pojmov alebo na internete.

Nepravidelná slovesa

Otvorte myseľ novým významom

Super vec je, že veľa slovíčok má viac významov a foriem, takže si môžete jednoducho rozšíriť slovnú zásobu iba tým, že sa naučíte ďalšie významy.

Napríklad:
an elbow > (to) elbow
milk > (to) milk
a hammer > (to) hammer

Otevřete mysl novým významům

Učte sa predložky spoločne so slovíčkami

Sú situácie, kde v angličtine použijete inú predložku, než ktorú by ste normálne použili v slovenčine. Náš slovník vám opäť veľmi pomôže, pretože sa budete učiť správne predložky rovno s daným slovíčkom.

Učte se předložky společně se slovíčky

Opakovanie je cesta k lepšiemu zapamätaniu

Aj keď si myslíte, že si už všetky slovíčka z mapy pamätáte, tak si pre istotu vaše tvrdenie potvrďte doplňovacím cvičením. Prečo?

  1. Precvičíte si správny pravopis
  2. Aktívne vybavenie vám pomôže k dlhodobému zapamätaniu
  3. Zistíte, čo si ešte 100 % nepamätáte

Jak se učit s kreativním slovníkem

Cvičte porozumnění a správnou výslovnost


Cvičte porozumenie a správnu výslovnosť

Celý slovník sme pre vás nahovorili šiestimi rodenými hovorcami vrátane mojej drahej Suzi. To znamená, že si môžete vypočuť každú mapu aj cvičenie už s výsledkami. Týmto si vylepšíte porozumenie afro-americkej, britskej, londýnskej a ďalšej výslovnosti.

 

Koupit slovník
Späť do obchodu